spacer image

Видеонаблюдение

Високо технологични системи за видеонаблюдение
цифрови цветни камери, видеорекордери/ДВР/, обективи

НОВИНИ
Видео детекция на движение (VMD) е функция за определяне на активността в една сцена чрез анализ на данните за видео изображението и разликите в поредица от изображения. Функцията може да бъде вградена в някой от продуктите за мрежово видеонаблюдение или възможна чрез софтуер за управление. „In-picture alarm” програмирането дава възможност да се дефинират зони на екрана, където искате да се открият всякакви визуални промени.
VMD в система за видеонаблюдение
VMD функцията е вградена софтуерно в записващото устройство на системата за видеонаблюдение /SRX-XM3004 /, като по този начин се осигурява VMD функционалност на камерите за видеонаблюдение, които нямат вградена тази функция. Среден и по-висок клас камера за видеонаблюдение също може да поддържа VMD /ZD49IR/. В една такава система, камерите за видеонаблюдение са свързани с DVR, който изпълнява VMD за всеки видео поток. Това позволява на DVR-а да намали размера на видео записа, да приоритизира записите и да използва движението в определена област от изображението като определение при търсене на събития. . Това облекчава натоварването за всяко записващо устройство в системата за видеонаблюдение и да прави възможно " event-driven surveillance", т.е. докато не бъде открита активност във видео изображението, не се изпраща видео на оператора или записващото устройство (или само видео с LFR). Ако се засече движение, можете да зададете автоматично: 1)запис на изображения преди, по време и след събитието (наречени pre- and post-alarm image buffering), 2)изпращане изображения за запис от определени области, 3)изпращане на сигнали на конкретни лица чрез електронна поща или SMS до мобилен телефон, 4)активиране на светлини, 5)включване или изключване на алармата, 6)отключване/ заключване на вратите, 7)контрол на температурата и др. VMD данни с информация за активността също могат да бъдат включени в поточното видео, за да се опростят търсения в записания материал.

 

ПРОДУКТИ:

spacer image

Система за видеонаблюдение, изградена от нас ще Ви даде спокойствие в тези нестабилни времена. С нашите комплексни решения Вие можете да видите опасността, преди тя да обезпокои Вас. Дистанционен мониторинг, наблюдение в реално време,видео и аудио запис на данни, интегриране с контрол на достъп, високо технологично качество на камерите, това са само част от предпоставките за да изберете видеонаблюдение, с което да осигурим комплексна защита отвътре и отвън на Вашия дом, офис, склад и др.
Основни предимства на системата за видеонаблюдение:

  • Предотвратяване на кражби и престъпления
  • Подобряване на производителността
  • Отдалечен мениджмънт
  • Оптимизиране на операциите
  • Защита на интелектуалната собственост
  • Отдалечена проверка на фалшиви сработвания на алармата
  • Осигуряване безопасна среда на служители, семейство, приятели
  • Намаляване на отговорността при предяваване на фалшиви искове към компаниите.

Видеонаблюдението е основният градивен елемент на всяка добра система за сигурност. Цифровата система за видео наблюдение може да помогне за гарантиране на високо ниво на познаване на организацията и контрола във Вашата компания, офис, дом. Сега можете да управлявате визуалнa информация от почти всяко място на света, по всяко време.
Нашите опитни търговски представители могат да ви помогнат да изберете най-подходящото оборудване за система за видеонаблюдение, персонализирано да отговoри на Вашите текущи нужди и план за бъдещи такива.

spacer image